dilluns, 14 de gener del 2019

Nova modalitat de pagament.


Benvolgudes famílies.

Per facilitar el mètode de pagament de menús al servei de menjador,
a partir d’ara disposeu d'una altre modalitat, la transferència bancària.
Per utilitzar aquesta forma de pagament, és imprescindible
enviar per mail el comprovant de la transferència amb les 
dades de l’alumne (nom, cognom i curs) i la data a la que 
correspon el pagament efectuat. 
De manera excepcional, les famílies que no puguin fer l’enviament per mail 
hauran d’imprimir el comprovant i portar-lo a l’atenció matinal que fem 
diàriament al despatx de l’AFA.

               
        Número de compte:  ES57 0081 1844 3900 0102 0212
        Mail on enviar el comprovant:  machado@mpenta.net

Cordialment,
L’equip de M-penta.